Tìm kiếm nâng cao

Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận Miễn phí mọi dịch vụ

CAO ỐC NC HVT

CAO ỐC NC HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
650m2
6$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NVT6

CAO ỐC NVT6

Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
70m2
7.2$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC HVT 1

CAO ỐC HVT 1

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
70m2
8.4$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC ĐVN

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận
120m2
8.5$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC HVB1

CAO ỐC HVB1

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
20m2
8.9$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
40m2 - 60m2
9$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC DGM

CAO ỐC DGM

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
64m2
9$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC WE BUILDING THL

CAO ỐC WE BUILDING THL

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
28m2
9.5$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NC PĐL

CAO ỐC NC PĐL

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
550m2
10$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC ONG & ONG

CAO ỐC ONG & ONG

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
60m2 - 250m2
10$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC GIA THY

CAO ỐC GIA THY

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận
52m2 - 100m2 - 152m2
10$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
520m2
10$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC HVT 4

CAO ỐC HVT 4

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
15m2 - 18m2 - 20m2 - 23m2 - 30m2 - 40m2 - 43m2 - 105m2 - 126m2
10.3$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ÔC LUCKY OFFICE 1

CAO ÔC LUCKY OFFICE 1

Miếu Nổi, Quận Phú Nhuận
20m2
10.8$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC THỊNH PHÁT BUILDING

CAO ỐC THỊNH PHÁT BUILDING

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận
170m2
11$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC TRƯỜNG SA 3

CAO ỐC TRƯỜNG SA 3

Trường Sa, Quận Phú Nhuận
40m2
11.2$/m2 (Phí DV 0 $/m2)