Tìm kiếm nâng cao

Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận Miễn phí mọi dịch vụ

CAO ỐC PQ

CAO ỐC PQ

Phổ Quang, Quận Phú Nhuận
300m2
3$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NC HVT

CAO ỐC NC HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
650m2
6$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC AN TÂM

CAO ỐC AN TÂM

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
0m2 - 400m2
6.5$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NHÀ VIỆT

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận
63m2
7.1$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC TQĐ

CAO ỐC TQĐ

Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận
15m2 - 18m2 - 20m2 - 25m2 - 40m2
7.5$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC VIMADECO

CAO ỐC VIMADECO

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
40m2 - 71m2
7.7$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ÔC LUCKY OFFICE 1

CAO ÔC LUCKY OFFICE 1

Miếu Nổi, Quận Phú Nhuận
20m2 - 35m2
8.2$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC HVT 1

CAO ỐC HVT 1

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
70m2
8.4$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC TRƯỜNG SA 2

CAO ỐC TRƯỜNG SA 2

Trường Sa, Quận Phú Nhuận
120m2
9$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC TRÍ VIỆT

CAO ỐC TRÍ VIỆT

Cù Lao, Quận Phú Nhuận
25m2
9.1$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC WE BUILDING THL

CAO ỐC WE BUILDING THL

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
28m2
9.5$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC WIN HOME ĐDA

CAO ỐC WIN HOME ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận
18m2 - 35m2
9.87$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NC PĐL

CAO ỐC NC PĐL

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
550m2
10$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
340m2
10$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC THỊNH PHÁT BUILDING

CAO ỐC THỊNH PHÁT BUILDING

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận
170m2
11$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC TRƯỜNG SA 3

CAO ỐC TRƯỜNG SA 3

Trường Sa, Quận Phú Nhuận
40m2
11.2$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC MHB

CAO ỐC MHB

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
37m2
11.5$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC GOLDEN BEE

CAO ỐC GOLDEN BEE

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận
37m2 - 50m2 - 63m2 - 70m2 - 119m2 - 120m2 - 132m2 - 152m2 - 169m2
12$/m2 (Phí DV 0 $/m2)